інструкція пожежна безка

ІНСТРУКЦІЯ

З ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

1. Загальні вимоги

Інструкція визначає організаційні та технічні заходи з пожежної профілактики, з метою недопущення розповсюдження пожежі на випадок її виникнення.

Кожен працівник зобов'язаний знати і точно виконувати правила пожежної безпеки, при виникненні пожежі – вжити всіх залежних від нього заходів для врятування людей і її гасіння.

Сходові клітки, евакуаційні виходи, проходи, коридорні тамбури повинні постійно утримуватися вільними.

У навчальних кабінетах парти, столи, стільці необхідно встановлювати таким чином, щоб не загрома­джувати виходів із кабінетів.

У навчальних майстернях слід суворо дотримуватися протипожежного режиму. Споруди, приміщення повинні постійно утримуватися у чистоті.

У майстернях не повинно бути запасу матеріалів із дерева більше, як на один день.

Увесь пожежний інвентар і обладнання необхідно утримувати у справному стані, розміщувати на вид­них місцях.

На території не дозволяється розкладання вогнищ, спалювання сміття.

У приміщеннях забороняється палити і розкидати недопалки та запалені сірники.

2. Вимоги пожежної безпеки перед початком роботи

Забороняється використовувати електроприлади із пошкодженою ізоляцією; зберігати біля них рідини, які легко загоряються; обгортати папером або тканиною електричні лампи.

Забороняється працювати на несправному обладнанні.

Перед початком роботи на електрообладнанні перевірте наявність і надійність кріплення захисних за­собів і з'єднання захисного заземлення, занулення, рятування та евакуацію.

3. Вимоги пожежної безпеки під час виконання робіт

Виконуйте лише ту роботу, з якої пройшли інструктаж, не передоручайте свою роботу іншим особам.

Забороняється використовувати пожежний інвентар та обладнання для господарських та інших потреб, не пов'язаних із пожежогасінням.

Під час експлуатації електроустановок не дозволяється:

використовувати кабелі і проводи із пошкодженою ізоляцією або такою ізоляцією, що втратила захисні властивості;

залишати під напругою електричні проводи і кабелі з неізольованими кінцями;

переносити ввімкнені прилади та ремонтувати обладнання, яке перебуває під напругою;

залишати без нагляду ввімкнені в електромережу нагрівальні прилади, обладнання;

користуватися пошкодженими (несправними) розетками;

зав'язувати і скручувати електропроводи;

застосовувати саморобні подовжувачі, які не відповідають вимогам до переносних (пересувних) електропроводів;

використовувати побутові електронагрівальні прилади (праски, чайники, кип'ятильники тощо) без не­горючих підставок та у приміщеннях, де їх застосування не передбачене.

Забороняється самостійно усувати несправності електромережі і електрообладнання.

Зварювальні роботи під час ремонту системи опалювання, водопостачання, каналізації можуть про­водитися тільки з дозволу директора закладу.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

Щоденно після закінчення занять у кабінетах, майстернях керівники гурткової роботи повинні уважно оглядати всі приміщення, що закриваються, вимикати електроприлади, освітлення, усувати виявлені недо­ліки.

Після закінчення роботи слід прибрати сміття, відходи.

Після кожного заняття необхідно усі пожежо- та вибухонебезпечні речовини й матеріали винести із класів у спеціально виділені та обладнані приміщення.

Порядок дій при виникненні пожежі

При виникненні пожежі дії працівників навчального закладу, залучених до її гасіння, мають бути спря­мовані на створення безпеки людей, і в першу чергу — дітей, їх евакуацію та рятування.

Кожний працівник, який виявив пожежу або її ознаки (задимлення, запах горіння або тління різних ма­теріалів, підвищення температури у приміщенні тощо), зобов'язаний:

негайно повідомити про це за телефоном 101 пожежну службу (при цьому слід чітко назвати адресу об'єкта, місце виникнення пожежі, а також свою посаду та прізвище);

задіяти систему повідомлення людей про пожежу;

розпочати самому і залучити інших до евакуації людей із будівлі до безпечного місця згідно з планом евакуації;

сповістити про пожежу директора позашкільного закладу або його заступника.

Директор навчального закладу, його заступник, який прибув на місце пожежі, зобов'язаний:

перевірити виконання чи повідомити пожежну охорону про виникнення пожежі;

у випадку загрози для життя людей негайно організувати їх рятування, використовуючи для цього всі на­явні сили і засоби;

організувати перевірку наявності всіх учасників навчально-виховного процесу, евакуйованих з будівлі, за списками і журналами обліку занять;

виділити для зустрічі пожежних підрозділів особу, яка добре знає розміщення під'їзних шляхів та водних джерел;

вивести з небезпечної зони всіх працівників та інших осіб, не зайнятих евакуацією людей та ліквідацією пожежі;

при необхідності викликати до місця пожежі медичну та інші служби;

припинити всі роботи, не пов'язані із заходами щодо ліквідації пожежі;

організувати відключення мереж електро- і газопостачання, зупинку системи вентиляції та кондиціюван­ня повітря і здійснення інших заходів, які сприяють запобіганню поширення пожежі;

забезпечити безпеку людей, які беруть участь в евакуації та в гасінні пожежі, від можливих обвалів кон­струкцій, дії токсичних продуктів горіння і підвищених температур, ураження електрострумом тощо;

інформувати керівника пожежного підрозділу про наявність людей у будівлі;

організувати евакуацію матеріальних цінностей із небезпечної зони, визначити місця їх складання і за­безпечити, при потребі, їх охорону.

6. Під час проведення евакуації та гасіння пожежі необхідно:

з урахуванням обстановки, що склалася, визначити найбезпечніші евакуаційні шляхи і виходи до безпеч­ної зони у найкоротший термін;

керівникам гурткової роботи та іншим працівникам позашкільного закладу не можна залишати дітей без нагляду, з моменту виявлення пожежі та до її ліквідації;

евакуацію людей слід починати з приміщення, в якому виникла пожежа, і суміжних із ним приміщень, яким загрожує небезпека поширення вогню і продуктів горіння;

дітей молодшого віку і хворих слід евакуювати в першу чергу;

у зимовий час, на розсуд осіб, які здійснюють евакуацію, діти старших вікових груп можуть заздалегідь одягтися або взяти теплий одяг із собою, а дітей молодшого віку слід виводити або виносити, загорнувши в ковдри або в інші теплі речі;

ретельно перевірити всі приміщення, чи не залишились у небезпечній зоні діти, які могли заховатися під ліжками, партами, у шафах та в інших місцях;

виставити пости безпеки біля входів у будівлі, щоб діти та працівники не поверталися туди, де виникла пожежа;

при гасінні слід намагатися в першу чергу забезпечити сприятливі умови для безпечної евакуації людей;

слід утримуватися від відчинення вікон і дверей, а також від розбивання скла, щоб зменшити ймовірність поширення вогню і диму до суміжних приміщень;

залишаючи приміщення або будівлі, що постраждали від пожежі, необхідно зачинити всі двері і вікна.

Розробив ___________________

Погоджено _________________

БРОВАРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

НАКАЗ

м. Бровари

"31" січня 2017 № 01-03/43

Про створення ліквідаційної комісії для ліквідації Гоголівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів шляхом реорганізації

Керуючись рішенням Гоголівської сільської ради від 30.08.2016 "Про створення освітнього округу з опорним навчальним закладом Гоголівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів та його філії". розпорядження Броварської районної державної адміністрації від 31.08. 2016 №584 "Про створення освітнього округу з опорним навчальним закладом Гоголівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів та його філією!, наказом відділу освіти Броварської РДА від 01.09.2016 № 01-03/306/1 "Про створення опорного закладу" та з метою забезпечення належного функціонування загальноосвітніх навчальних закладів.

Броварська районна державна адміністрація Київської області

Розпорядження


від "31" серпня 2016 року№584

м. Бровари

Про створення освітнього округу з опорним навчальним закладом Гоголівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Відповідно законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців", від 24 грудня 2015 року №911-19 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України", до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, постанов Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 777 "Про затвердження про освітнів округ", від 27 серпня 2010 року "Про затвердження Положення про загальнооосвітній навчальний заклад",доручення Прем'єр-міністра України від 28.12.2005 №47816/5/1 -15 щодо створення опорних шкіл. листа Міністерства освіти і науки України, від 28 січня 2016 року №1/1-251 "Про ствворення опорних шкіл", рішення виконавчого комітету Гоголівської сільської ради Броварського району Київської області від 30.08.2016 № 62 "Про створення освітнього округу з опорним навчальним закладом Гоголівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів та його філії", з метою забезпечення рівного доступу дітей та учнівської молоді до якісної освіти, до профільної підготовки дітей та навчання незалежно від місця їх проживання, всебічного розвитку особистості, ефективного використання кадрового потенціалу. навчально-методичної. матеріально-технічної бази закладів.

БРОВАРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

Н А К А З

«03» березня 2016 р. № 01-03/96

м. Бровари

Про затвердження рішення експертної комісії з атестації Гоголівської ЗОШ І-ІІ ступенів Броварського району

Київської області

Відповідно до п.12. Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 січня 2015 року №67, на виконання наказу відділу освіти Броварської районної державної адміністрації від 29.12.15 №01/03-546 «Про проведення державної атестації Гоголівської ЗОШ І-ІІ ступенів Броварського району Київської області», протоколу засідання атестаційної комісії від 16.02.16 №1

Н А К А З У Ю:

3. Визнати атестованою Гоголівську загальноосвітню школу І-ІІ ступенів Броварського району Київської області.

Начальник відділу освіти Л.Г.Чайка


Питання? Відповідь!

рейтинг
відповіді
перегляди
рейтинг0
відповіді1
перегляди71
рейтинг0
відповіді1
перегляди62
рейтинг0
відповіді1
перегляди79
Задайте Ваше питання
Для того, щоб задати питання на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.