Інформація

для дистанційного навчання учнів

час призупинення навчальних занять

01.02.16 - 05.02.16

Клас Предмет Учитель Тема Завдання додому
1 Укр мова (чит) Зозуля О.Г. Буква Я, вірш Н.Забіла «Хто кого злякався» читати
1 Укр мова (пис) Буква Г Писати
1 Мате мат Додавання і віднімання числа 6 Робити приклади і задачі
2 2 Літературне читання природо знав ство Загорулько Н.В. М.Рильський « Зима», Л.Костенко «Пряля» Які турботи приносить зима людям С.94-98. Вивчити вірш «Пряля» С.86-89
2 математика Таблиця множення і ділення на 4 №585-636
2 Українська мова Прийменники Вправа 111-114
2 Інформатика Строганова І.В. Опрацювати в підручнику с.72-75. Дати відповіді на запитання і виконати завдання на с.75.
3 Літ.читання Жовтуха О.В. Л.Глібов «Лебідь. Щука і Рак» Вивчити напам’ять
3 математика Віднімання круглих трицифрових чисел виду 600-270. Периметр трикутника. Додавання двоцифрових чисел С.91, задача 588, приклад 589 №597, 598
3 Укр. мова

Природо знав ство
С лужбові слова. Спільнокореневі слова Як з’явилися різноманітні культурні рослини. Умови необхідні для життя рослин? Вправа 238. С.97-98 С.98-99. Вправа241 С .90-94
3 Інформатика Строганова І.В. Опрацювати в підручнику с.80-84. Дати відповіді на запитання і виконати завдання на с.84.
4 Літ.читання Сушко Н.М. Життя і творчість Кобзаря. Т.Шевченко «Про себе». Читати про Т.Шевченка «Реве та стогне Дніпр широкий», «Дрімають села» напам’ять
4 математика Площа фігури. Ділення на одноцифрове число №593-705
4 Укр.. мова Числівник як частина мови Вправи 254-269
5 Зарубіжна література Боговик Н.М. М.Твен «Пригоди Тома Сойера» Читати уривки з роману
6 А.Чехов «Хамелеон» Читати оповідання
7 Р.Кіплінг «Якщо… Аналіз вірша
8 Середньовічна лірика конспект
5 Українська література Бабенко Н.П. Загадки Прислів’я Скласти власну загадку Вивчити напам.10 прислівїв С.145.
6 І. Жиленко «Жар-птиця», «Гном у буфеті», «Підкова» С.104. біографія. Читати тексти
7 Морально-етичні уроки доброти і чуйності «Климко» С.175-176. Письмово відповіді на запитання Читати до кінця, преказувати
8 І.Карпенко-Карий. «Сто тисяч» Дочитати п’єсу
9 Байкарська творчість С.173-183
9 Українська мова Бабенко Н.П. Конспектування. Тези прочитаного. Крапка і крапка з комою у безсполучниковому складному реченні Параграф 37є.Ж вправа 371. Відшукати і законспектувати статтю науково-популярного стилю. Параграф 21, вправи 254,256,260
8 Будова роздуму письмовий та усний твір-роздум на морально-етичну чи суспільну тему публіцистичного стилю Скласти твір-роздум на тему «Моральні принципи сучасної молоді» у публіцистичному стилі
5 Позначення на письмі приголосних Ненаголошені голосні С.140-141, впр.270, .271 С.140-144. Вправа 273,274
7 Активні і пасивні дієприкметники. Творення і відмінювання Правопис голосних і приголосних у суфіксах дієприкметників Параграф 15. Вправа 127,130 С.77 впр. 132.133
6 Число іменників Параграф 21, впр.219-222
9 фізика Строганова І.В. Повторити §§ 18-20. Опрацювати §§21-23. Дати відповіді на запитання після параграфа (усно).
8 Повторити §§21-23. Опрацювати §§ 24, 25. Вивчити визначення. Дати відповіді на запитання після параграфа. Розв'язати вправи №№ 24, 25.
7 Підручник Бар'яхтар Повторити §20. Опрацювати §21-22. Вивчити визначення. Дати відповіді на запитання після параграфа. Розв'язати вправу № 21, 22.
6 математика Строганова І.В. Опрацювати пункти 28, 29, 30, 31, 32. Вивчити правила. Розв'язати вправи: (833, 835, 838, 839, 840, 850, 852, 854, 856, 859, 861, 863, 876, 878, 879, 882, 885, 887 - це було на минулий тиждень), 898, 899, 901, 903, 905, 908, 911, 912, 915, 923, 925, 927, 930, 932, 938, 942, 946.
5 Інформатика Строганова І.В. Опрацювати §16. Вивчити визначення. На сторінці 137 в пункті "Обговорюємо" дати відповіді на запитання (письмово).
6 Опрацювати §16. Вивчити визначення. Дати відповіді на запитання (усно). Підготуватися до практичної роботи.
7 Повторити §21. Опрацювати §22. Вивчити визначення. Дати відповіді на запитання.
9 Опрацювати пункт 5.2. Дати відповіді на запитання (усно). Підготувати реферат на одну з тем: 1. Комп'ютерні мережі. 2. Види комп'ютерних мереж. 3. Призначення комп'ютерної мережі.
7 Всесвітня історія Мишкоріз О.В. Франція у 10-15 с т. Параграф 13
8 Мистецтво великого Відроджен ня Параграф 13
9 США у І половині ХІХ ст.. Параграф 13
9 правознавство Мишкоріз О.В. Цивільно-правові договори Параграф 15
1 Англійська мова Савчук Т.В. Кольори. Літери Oo, Pp Прописати букви, вивчити кольори
2 Іграшки. Одяг Намалювати і підписати англ. мовою
3 Їжа Намалювати і підписати англ. мовою
4 Cафарі-парки Дикі тварини Намалювати і підписати англ. мовою
5 Національні парки Великобританії Прочитати текст і розповідати
6 Спорт, яким я займаюсь Написати твір на тему
7 Чи потрібно людям займатися спортом? Написати твір на тему
8 Шкільний рік. Написати твір на тему
9 Охорона навколишнього середовища Написати твір або презентацію на тему
5 Природознавст во Гаценко Л.М. Чому ми бачимо тільки один бік місяця Міні-проект
6 Географія Параграф 23
7 Параграф 28
8 Параграф 17
9 С.190-197
6 Біологія Бобко Л.М. Корінь. Пагін Параграфи 24-25
7 Дихання та газообмін конспект
8 Клас Черевоногі молюски Параграф 28-29
9 Принципи роботи ендокринної системи Параграф 46, 50
7 Хімія Бобко Л.М. Масова частка атома Параграф 8,9
8 Генетичний зв'язок Параграф 21.22
9 Особливості будови атома карбону Параграф 20.21
5 Основи здоров Бобко Л.М. Право на здоров’я Параграф 16
6 Спілкування людей Параграф 16
9 Уміння вчитися Параграф 15


25.01.16 - 29.01.16

Клас Предмет Учитель Тема Завдання додому
2 Літературне читання Загорулько Н.В. О.Копиленко «Зима йде». В.Скомаровський «Казкові шати» С.77-79
2 математика Складання таблиці множення числа 3. Знак значень виразів на дії різного ступеня №522, 523
2 Українська мова Дієслово С.99. вправа 99
3 Літ.читання Жовтуха О.В. О.Олесь. «Бабусина пригода» С.83-85
3 математика Усне додавання і віднімання круглих трицифрових числе без переходу через розряд № 552, 553
3 Укр. мова Повторення знань про різні частини мови: іменник, прикметник, дієслово Вправа 234. С.96
4 Літ.читання Сушко Н.М. Г.Тютюннник «Ласочка». Т.Кара-Васильєва «Співуча глина» Виразне читання
4 математика Ознайомлення з поняттям «площа фігури» Пр..576, 577, 579,580.581
4 Укр.. мова Числівник як частина мови Вправи 254, 255,256
5 Зарубіжна література Боговик Н.М. Є.Сетон-Топсон «Лобо…» С.139-144
6 М.Гоголь «Ніч перед Різдвом». Образи Вакули і Оксани Характеристика образів
7 Р.Кіплінг «Якщо»… Виразне читання і аналіз вірша
8 Творчість провансаль них трубадурів конспект
5 Українська література Бабенко Н.П. Загадки. Прислів’я та приказки С.143-149. Вивчити декілька напам’ять
6 І.Калинець «Хлопчик-фігурка, який задоволений собою» Читати, переказувати
7 Г.Тютюнник. «Климко» С.163-166, читати повість
8 І.Карпенко-Карий. «Сто тисяч» Читати 1-5 яви
9 П.Гулак-Артемовський. « Пан та собака». С.170-175. С.167-169 вивч.1 поезію
9 Українська мова Бабенко Н.П. Змістові відношення між частинами безсполучникового складного речення 20. впр.243,245,252
8 Неповні речення Параграф 20. вправа 167,169.170
5 Орфоепія. орфографія Параграф 25. впр.261,262
7 Дієприкметник як особлива форма дієслова Параграф 14. Вправа 125
6 Відмінювання іменників Параграф 22, впр.224,227
9 Зарубіжна література Ляпун В.П. Біографія Г.Гейне конспект
7 Російська мова Ляпун В.П. фразеологізми Параграф 18
6 Особливості розмовного і художнього стилів Скласти пис.висловлювання розповідного характеру
5 Текст. Тема і головна думка Параграф 34. Вправа 233
6 математика Строганова І.В. Раціональні числа Вивчити правила
5 Історія України Мишкоріз О.В. Українське село і місто у 18 ст. Параграф 14
6 Велика грецька колонізація Параграф 28
7 Галицьке і Волинське князівства в ІІ полю. ХІІ ст.. Параграф 15
8 Слобідська Україна в ІІ пол..17 ст. Параграф 25
9 Столипінська реформа Параграф 23
3 Англійська мова Савчук Т.В. Проектна робота «Мій будинок» проект
4 подорож Вправа 12. Ст..72
5 Великобританія проект
6 Наші уподобання проект
7 Спорт проект
8 Шкільне життя проект
9 Організація по захисту довкілля проект
5 Природознавст во Гаценко Л.М. Рух Землі Параграф 27
6 географія Будова атмосфери Параграф 30
7 Води суходолу Параграф 27
8 Закономірності поширення основних форм і типів рельєфу Параграф 13
9 Соціальна сфера Тема 15
6 Біологія Бобко Л.М. Корінь. Будова кореня Параграф 23
7 Особливості обміну речовин гетеротрофного організму Підготувати повідомлення
8 Тип ходові Параграф 27
9 Принципи роботи ендокринної системи Параграф 46
7 Хімія Бобко Л.М. Хімічні символи Вивчити таблицю
8 Неографічні сполуки Параграф 17
9 Спільні і відмінні ознаки органічних і неорганічних сполук Параграф 19

Кiлькiсть переглядiв: 436

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.