ПРАКТИЧНИЙ ПСИХОЛОГ

Макарова Оксана Миколаївна

/Files/images/image-0-02-05-6c9015d66f753ff4105f76ce9fd8a22e657a943c361180b25211d1fc1c0a2019-V.jpg

ВІТАЄ ВАС!

План заходів
щодо проведення щорічної акції "16 днів проти насильства"

Назва заходу Дата Координатори (ПІБ, телефон) Місце проведення та час
1. Відкриття Акції «16 днів проти насильства» у рамках кампанії «Стоп насильству» у школі 24.11.2017 Заступник з НВР Боговик Н.М Практичний психолог Макарова О.М. Приміщення спортивного залу
2. Виставка у шкільній бібліотеці, присвячена проведенню Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» 25.11.-09.12 Таран Т. М. Бібліотека
3. Випуск інформаційної листівки «Ми проти жорстокого поводження з дітьми» 27.11. Учнівське самоврядування Класні кімнати
4. Бесіди з учнями на теми «Роз’яснення неповнолітнім їх прав стосовно скоєння відносно них насильства або інших протиправних дій», «Роз’яснення відповідальності за жорстоке поводження з однолітками, а також вчинення кримінальних правопорушень проти особистості» 28.11.- 09.12 Соціальний педагог Таран Т. М. Класні кімнати
5. Анкетування на виявлення насильства в сім’ї та школі (для учнів 5-9-х класів) 28.11-01.12 Практичний психолог Макарова О. М. Класні кімнати
6. Проведення тематичної лінійки «Ми-проти СНІДу» 01.12 Вчитель основ здоров’я Бобко Л.М. Приміщення спортивного залу
7. Перегляд кінофільму «Насилля в сім’ї» 04.12 05.12 Педагог-організатор Ситнік Г. О. Класні кімнати
8. Флешмоб «Ми проти насильства. Ми за любов і доброту!». 06.12 Практичний психолог Макарова О. М. Пришкільний майданчик
9. Конкурс малюнків «Світ без насильства 07.12 Вчителі 1-4 класів Класні кімнати
10. Круглий стіл: «Сім’я – простір без насильства» 08.12 Лінійка закриття декади «16 днів проти насильства» Класні кімнати
11. Лінійка закриття «16 днів проти насильства» 10.12 Лінійка закриття декади «16 днів проти насильства» Приміщення спортивного залу

Завідуюча філії - Мишкоріз Л. М.

/Files/images/poradi_bat1.jpg

/Files/images/1_1.jpg

/Files/images/948.jpg

/Files/images/poradi_dlya_batk_v-3-.jpg

/Files/images/12205375.jpg

ЕТИЧНИЙ КОДЕКС ПСИХОЛОГА УКРАЇНИ

wym-1454443773573

Положення про психологічну службу системи освіти України

wym-1454444112404

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ ДИТИНИ

Проголошена Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй 20 листопада 1959 року.

Преамбула

Беручи до уваги, що народи Об'єднаних Націй знову підтвердили в Статуті свою віру в основні права людини і в гідність та цінність людської особи і сповнені рішучості сприяти соціальному прогресові та поліпшенню умов життя при більшій свободі;

беручи до уваги, що Організація Об'єднаних Націй у Загальній декларації прав людини проголосила, що кожна людина повинна володіти всіма зазначеними в ній правами і свободами без будь-яких відмінностей за такими ознаками як раса, колір шкіри, стать, мова, релігія, політичні або інші переконання, національне чи соціальне походження, майновий стан, народження чи інша обставина;

беручи до уваги, що дитина внаслідок її фізичної і розумової незрілості потребує спеціальної охорони і піклування, включаючи і належний правовий захист, як до, так і після народження;

беручи до уваги, що необхідність у такій спеціальній охороні була вказана в Женевській декларації прав дитини 1924 року і вказана у Загальній декларації прав людини, а також у статутах спеціалізованих установ і міжнародних організацій, що займаються питаннями добробуту дітей;

беручи до уваги, що людство зобов'язане давати дитині краще, що воно має,

ГЕНЕРАЛЬНА АСАМБЛЕЯ

проголошує цю

ДЕКЛАРАЦІЮ ПРАВ ДИТИНИ

з метою забезпечити дітям щасливе дитинство і користування, для їх власного блага і блага суспільства, правами і свободами, які тут передбачені, і закликає батьків, чоловіків і жінок як окремих осіб, а також добровільні організації, місцеву владу і національні уряди до того, щоб вони визнали і намагалися дотримуватися цих прав шляхом законодавчих та інших заходів, поступово застосовуваних відповідно до таких принципів:

Принцип 1. Дитині повинні належати всі зазначені в цій Декларації права. Ці права мають визнаватися за всіма дітьми без будь-яких винятків і без відмінностей чи дискримінацій за ознакою раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного чи соціального походження, майнового стану, народження або іншої обставини, що стосується самої дитини чи її сім'ї.

Принцип 2.Дитині законом або іншими засобами повинен бути забезпечений спеціальний захист і надані можливості та сприятливі умови, які дозволили б їй розвиватися фізично, розумове, морально, духовно та у соціальному відношенні здоровим і нормальним шляхом і в умовах свободи та гідності. При виданні з цією метою законів головним міркуванням має бути найкраще забезпечення інтересів дитини.

Принцип 3.Дитині має належати від її народження право на ім'я і громадянство.

Принцип 4.Дитина повинна користуватися благами соціального забезпечення. Їй має належати право на здорове зростання і розвиток; з цією метою спеціальні догляд і охорона повинні бути забезпечені як їй, так і її матері, включно з належним допологовим і післяпологовим доглядом. Дитині має належати право на відповідне харчування, житло, розваги і медичне обслуговування.

Принцип 5.Дитині, яка є неповноцінною у фізичному, психічному або соціальному відношенні, повинні забезпечуватися спеціальні режим, освіта і піклування, необхідні з огляду на її особливий стан.

Принцип 6.Дитина для повного і гармонійного розвитку її особи потребує любові і розуміння. Вона повинна, якщо це можливо, зростати під опікою і відповідальністю своїх батьків і, в усякому разі, в атмосфері любові і моральної та матеріальної забезпеченості; малолітню дитину не слід, крім тих випадків, коли є виняткові обставини, розлучати зі своєю матір'ю. На суспільстві і на органах публічної влади повинен лежати обов'язок здійснювати особливе піклування про дітей, що не мають сім'ї, і про дітей, що не мають достатніх засобів для існування. Бажано, щоб багатодітним сім'ям надавалась державна або інша допомога на утримання дітей.

Принцип 7.Дитина має право на здобуття освіти, яка має бути безкоштовною і обов'язковою, в усякому разі на початкових стадіях. Їй має даватися освіта, яка сприяла б її загальному культурному розвиткові і завдяки якій вона могла б на основі рівності можливостей розвинути свої здібності і особисте мислення, а також усвідомлення моральної і соціальної відповідальності, і стати корисним членом суспільства.

Якнайкраще забезпечення інтересів дитини має бути керівним принципом для тих, хто відповідає за її освіту і навчання; ця відповідальність лежить насамперед на її батьках.

Принцип 8.Дитина повинна за всіх обставин бути серед тих, хто першими одержують захист і допомогу.

Принцип 9.Дитина повинна бути захищена від усіх форм недбалого ставлення, жорстокості і експлуатації. Вона не повинна бути об'єктом торгівлі в будь-якій формі. Дитину не слід приймати на роботу до досягнення належного вікового мінімуму; їй ні в якому разі не повинні доручатися чи дозволятися роботи або заняття, які були б шкідливі для її здоров'я чи освіти або перешкоджали її фізичному, розумовому чи моральному розвиткові.

Принцип 10.Дитина має бути захищена від практики, яка може заохочувати расову, релігійну або будь-яку іншу форму дискримінації. Вона повинна виховуватися в дусі взаєморозуміння, терпимості, дружби між народами, миру і загального братерства, а також у повному усвідомленні, що її енергія та здібності мають бути присвячені служінню на користь інших людей.


Лист МОН від 23.07.2015 р. № 1/9-347 "Про забезпечення фахівцями та пріоритетні напрями діяльності психологічної служби системи освіти у 2015/2016 н.р."

wym-1454443183140

Про затвердження Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів

wym-1454443357569

Лист МОН України від 05.03.2008 №1/9-128 "Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів"

wym-1454443882849

Лист МОНУ від 05.02.2015 №1/9-54 "Щодо профілактичної роботи запобігання правопорушенням та злочинності серед дітей та учнівської молоді"

wym-1454443964868

Лист МОНУ від 14.02.2015 №1/9-71 "Щодо роз'яснення порядку приймання дітей до першого класу"

wym-1454444029054

Лист МОНУ від 28.03.2014 №1/9-179 "Щодо профілактики суїцидальних тенденцій щодо учнів"

wym-1454444189156

Кiлькiсть переглядiв: 325

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.